Název projektu:  DS Lány II.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016563

Období realizace: 1.9.2020 do 28.2.2022 

Popis: Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 - 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.