Dětská skupina Lány EMC 

Provozujeme Dětskou skupinu, jež je alternativou výchovné a vzdělávací péče poskytované dětem v rámci oficiálního systému předškolního vzdělávání v České republice.

V průběhu letních prázdnin pořádáme příměstský letní tábor, který je ideální pro děti, které se přeci jen rádi vrací každý den zase domů. Děti u nás prožívají různá dobrodružství dle zaměření daného týdne a jsou celý den v kontaktu s anglickými lektory, kteří je neustále vtahují do konverzace a pomáhají tak dětem využít nabyté znalosti v běžných životních situacích.

Všem dětem je věnována pečlivá a přátelská pozornost s individuálním přístupem ke každému dítěti. Od samého začátku se děti učí anglický jazyk s rodilými mluvčími formou přirozené komunikace a pomocí her, díky čemuž se stane anglický jazyk běžnou součástí života dítěte.

Přihlásit se můžete na:    cestazpet.webooker.eu/Activities