Dětská skupina Lány EMC 

tel: 602 480 412

 

Provozujeme Dětskou skupinu, jež je alternativou výchovné a vzdělávací péče poskytované dětem v rámci oficiálního systému předškolního vzdělávání v České republice.

Jsme dětská skupina pro děti od 1 do 6 let .

O děti pečuje kvalifikovaný personál, který zajišťuje rozmanitý program korespondující s plánem výchovy, péče a vzdělávání. 

Děti u nás prožívají různá dobrodružství a jsou během dne v kontaktu s angličtinou.

Všem dětem je věnována pečlivá a přátelská pozornost s individuálním přístupem ke každému dítěti.