Název projektu: Cesta zpět pro osoby pečující o dítě na Mostecku

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012402

Období realizace: 1.3.2020 - 28.2.2022

Popis:

Projekt je koncipován jako komplexní nástroj pomoci cílové skupině osob pečujících o malé děti s včetně osoby vracejících se po rodičovské dovolené. Je tvořen vzájemně logicky provázaným systémem motivačních, vzdělávacích a poradenských aktivit a zprostředkování zaměstnání. Do projektu bude zapojeno celkem 70 osob v lokalitě Mostecka. Pracovní uplatnění je pak plánováno pro více než 20 osob, přičemž s ohledem na cílovou skupinu bude využíváno i flexibilních pracovních úvazků.

 

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.