Název projektu: Cílená podpora rodičů s dětmi

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0009903

Období realizace: 1.10.2018 - 30.9.2021

Popis:

Cílem projektu je zlepšení postavení cílové skupiny osob pečujících o malé dítě do 15 let věku, které patří v současné době mezi jednu z neohroženějších skupin při vstupu nebo při opětovném návratu do zaměstnání. Pro účastníky projektu je připraven komplexní integrační program, vypracovaní personálního profilu, motivační aktivity, program rozvoje osobnosti, rekvalifikace a zprostředkování zaměstnání. Do projektu bude zapojeno celkem 90 osob v obcích celé aglomerace Karlovy Vary. Pracovní uplatnění je pak plánováno pro více než 30 osob, přičemž s ohledem na cílovou skupinu bude využíváno i flexibilních pracovních úvazků.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.