Cesta zpět z.s.

Celý život jdeme cestou života, která nás nakonec vrátí zpět do dětství. Dělejme vše tak, aby naše „cesta zpět“ byla plná osobního bohatství.  

"We believe that learning a foreign language at an early age is highly important, as it contributes to the cognitive development of the child. We encourage children to discover and develop their English language skills through practical lessons which include role-playing games, crafts, puzzles, reading and all the practical life around us. We tailor our lessons to each individual, ensuring we respect their uniqueness and support their interests and abilities. This approach enables our children to grow in confidence and self-esteem whilst learning in a relaxed and friendly environment."

Účelem spolku je:
1. provoz a rozvoj dětské skupiny
2. provozování mateřské školy vzdělávající děti podle zásad Montessori pedagogiky
3. organizace pravidelných zájmových aktivit mimo školní výuku
4. organizace jednorázových vzdělávacích aktivit, seminářů a workshopů
5. hájení rodinných zájmů

Provozujeme Dětskou skupinu, Dětský klub a příměstský tábor pro děti v Lánech pro děti 1. stupně ZŠ.

VYTVÁŘÍME DOMÁCÍ, PŘÍJEMNÉ A PŘÁTELSKÉ PROSTŘEDÍ, ABY SE U NÁS VŠICHNI CÍTILI DOBŘE.

Cesta zpět z.s.
Statutární orgán: Stanislava Mariašová, MBA
sídlo: Lesní 199, Lány, PSČ 270 61, IČO: 04293584
e-mail: info @anglictinapralticky.cz

číslo b.ú. : 2609135/5500 Raiffeisenbank