Ceník a přihláška


Školní rok 2019/2020 -  Face to Face výuka začíná v týdnu od 10.9.2019

Naše hodina výuky trvá 60 minut/týden ve dnech a časech dle rozvrhu. 

  9.9. - 20.12.2019 9.1. - 31.3.2020 1.4. - 26.6.2020
děti/čtvrtletí*  ve skupině / 4 děti -AJ  2.000 Kč 2.000 Kč 2.000 Kč
specializace výuky /  finance marketing, HR .. /  AJ, Španělština  500,-Kč/60 minut

individuální hodiny AJ
od 1/10/2018 face to face  nebo  online 


Španělština rodilý mluvčí 

Němčina rodilý mluvčí 

 

      400,- Kč/60 minut 

 

 


       400,-Kč /60 min

 
 
 

      400,-Kč /60 min 

 
  • Skupna ve  třech  cena za jednoho/za čtvrtlet 3100,-Kč
  • skupina  ve dvou cena za jednoho/za čtvrtlet   3500,- Kč 
 

V online výuce cizích jazyků nabízíme kromě angličtiny také němčinu, španělštinu a italštinu. 

V pondělí a úterý vedeme anglický dětský klub pro žáky 1., 2. a 3. třídy ZŠ.
Děti si vyzvedneme po poslední vyučovací hodině a obědě a zůstávají s námi do 15:30.
Cena za měsíc 980,-Kč/ za jeden den v týdnu/kalendářní měsíc. Kapacita 6 děti - jeden lektor.

Přihláška je na celý školní rok.  Pokud klient z nějakého důvodu ruší výuku, dává výpověď  dvou kalendářních měsíců před plánovánovým ukončením výuky, neboli výpověd  začíná vždy k prvnímu následujíiho měsíce  od kdy začíná běžet výpovědní dvou měsíční lhůta. 
 
Náhrada zmeškané hodiny je možná pouze v případě volné kapacity po domluvě s lektorem  garance stejneoho lektora není možná, náhrada muže byt nahrazena fromou virtální třídy - online lekcí.  Kompenzace za zmeškanou hodinu není možná.  Máte-li zájem o výuku angličtiny, kontaktujte nás mailem na adrese info@anglictinaprakticky.cz. Pokud klient zruší výukovou  hodinu méńe než  24 hodin předem , bohužel hodina propadá. 
 

Družinka a skupinová výuka se nekoná o státnich svátcích a následujících školních prázdninách

Během státních svátků a uvedených prázdnin máme ZAVŘENO:

Podzimní prázdniny: 28.10. - 30.10.2019 

Vánoční prázdniny  : 23.12.2019  - 5.1.2020

Pololetni prázdnin: 31.1.2020

Jarní prázdniny :   7. 3. - 15. 3. 2020  

Velikonoční prázdniny :  9.4 . -  13.04.2020

Státní svátky
1. 5. 2020         Svátek práce
8. 5. 2020         Den vítězství

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘIHLÁŠKA 

1. Face to face výuka    Výuka AJ_přihláška.pdf (301,5 kB)

2. Online výuka ONLINE ENGLISH PŘIHLÁŠKA.pdf (142,4 kB)

3. GDPR souhlas nformovany-souhlas_aktivity-klubu.docx (21810)

Přihlášku zasílejte na e-mail: info@anglictinaprakticky.cz