PŘIHLÁŠKA A CENÍK PLATNÝ OD 1.9.2018

Pod ceníkem naleznete všechny potřebné dokumenty k zápisu do naší dětské skupiny. Všechny dokumenty související s přijímáním dítěte do dětské skupiny je třeba dodat před nástupem dítěte do skupiny nebo nejpozději v den jeho nástupu.

Roční úplata dětské skupiny je rozpočítána do měsíční úplaty dle provozního rozpisu a bez vyjímky absence dítěte, jež za kalendářní měsíc činí:

Délka pobytu Cena za měsíc bez stravného
s potvrzením o pozici na trhu
práce jednoho z rodičů
1 den v týdnu 1.350 Kč
2 dny v týdnu 2.000 Kč
3 dny v týdnu 3.250 Kč
4 dny v týdnu 3.900 Kč
5 dní v týdnu 4.500 Kč

V Dětské skupině je možné objednat i extra den za 400 Kč plus stravné.

Děti od jednohu roku do dvou let a čtyř měsíců  -  cena za měsíc, bez stravného, je o 15% vyšší. 

Stravné pro děti od dvou let - s účinností od 4.9.2017
Dopolední svačina                                             15Kč
Oběd                                                                30Kč
Odpolední svačina                                             15Kč
Děti, které jsou mladší než 2 roky, si nosí vlastní oběd.

Jednorazový roční příspěvek na extra aktivity 
Halloween oběd, parade, dýně ......... 140Kč
Diwalli samples of indian food ............ 60Kč
Thanksgiving oběd ...........................  60Kč
Christmas   ......................................  200Kč
Easter  ............................................  100Kč
Theatre ...........................................  150Kč
Teddy Bear Picnic  ..........................     60Kč
Projektový  sešit    .............................. 30Kč
Celkem                                             800Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------
1. Dokumenty nutné k přijetí dítěte do Dětské skupiny

Žádost o přijetí dítěte do DS (5).pdf (655082)
Smlouva pece o dite v DS 2018-2019.pdf (239675)
Vyjádření lékaře o zdravotní stavu (2).pdf (590035)
Evidenční list dítěte v DS (4).docx (43044)

2. Dokumenty nutné k získání dotované ceny
Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce.pdf (281914)
OSVC_žádost_o_potvrzeni_z_CSSZ.doc (202240)

3. Ostatní dokumenty

GDPR_projekt DS.pdf (265794)

Informovaný souhlas .pdf (171917)

Formulář-Potvrzení-o-úhradě-školkovného-2017 (4).pdf (198957)

žádost leto DS prázdninový provoz .pdf (631955)

Provozní řád rekreačního bazénu.pdf (207,8 kB)