CENÍK 

Pod ceníkem naleznete všechny potřebné dokumenty k zápisu do naší Dětské skupiny. Všechny dokumenty související s přijímáním dítěte do Dětské skupiny je třeba dodat před nástupem dítěte do skupiny nebo nejpozději v den jeho nástupu.

Roční úplata dětské skupiny je rozpočítána do měsíční úplaty dle provozního rozpisu a bez vyjímky absence dítěte, jež za kalendářní měsíc činí:

Délka pobytu  
ena za měsíc bez stravného 
od 1. 9. 2020
s potvrzením o pozici na trhu práce 
jednoho z rodičů
Cena za měsíc bez stravného 
od 1. 9. 2021
s potvrzením o pozici na trhu práce 
jednoho z rodičů
1 den v týdnu   1.550 Kč 1.600Kč 
2 dny v týdnu   2.550 Kč 2.600Kč 
3 dny v týdnu   3.550 Kč 3.600Kč 
4 dny v týdnu   4.550 Kč 5.200Kč 
 včetně  stravy 
5 dní v týdnu   5.400 Kč 
 včetně  stravy u celotýdenní  docházky 
5.400Kč  
 včetně  stravy 
 

V Dětské skupině je možné objednat i extra den za 400 Kč plus stravné.

Stravné pro děti od dvou let - s účinností od 1.9.2018

Dopolední svačina                                             20Kč
Oběd                                                               35Kč
Odpolední svačina                                             20Kč

Děti, které jsou mladší než 2 roky, si nosí vlastní STRAVU. 

Obedy v letních měsících -  červen  a srpen  -  jsou účtovány v hodnotě spolupracujiciho dodavatele a  mohou se výrazně lišit. 

Jednorazový roční příspěvek na extra aktivity 202600/2021  v daném roce je odpuštěn zn: Covid 

Projektový  sešit    ..............................     20Kč

Velikonoce    ........................................    80Kč

Vánoce           ......................................   100Kč

Výlet v červnu oslava den dětí   ............    100Kč

Do naší Dětské skupiny se můžete přihlásit na: cestazpet.webooker.eu/Activities
--------------------------------------------------------------------------------
1. Dokumenty nutné k přijetí dítěte do Dětské skupiny

Žádost o přijetí dítěte do DS rok.pdf (0)
smlouva péče o ditě 2020 až 2021.pdf (307710)
Vyjádření lékaře o zdravotní stavu rok 2020 (2).pdf (0)
Evidenční list dítěte v DS (4) (3).pdf (0)

Změnový list Docházky.pdf (0)

2. Dokumenty nutné k získání dotované ceny
Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce.pdf (281914)
OSVC_žádost_o_potvrzeni_z_CSSZ.doc (202240)

3. GDPR 

GDPR_projekt DS.pdf (265794)

Informovaný souhlas .pdf (171917)

GDPR souhlas o zpracování zmocněnce k vyzvednutí dítěte.pdf (123065)

4. Prohlášení COVID 19

příloha_čestné_prohlášení (1) COVID.pdf (268,8 kB)

 

 

 

 

 

Přihlásit se můžete na:    cestazpet.webooker.eu/Activities