CENÍK 

Pod ceníkem naleznete všechny potřebné dokumenty k zápisu do naší dětské skupiny. Všechny dokumenty související s přijímáním dítěte do dětské skupiny je třeba dodat před nástupem dítěte do skupiny nebo nejpozději v den jeho nástupu.

Roční úplata dětské skupiny je rozpočítána do měsíční úplaty dle provozního rozpisu a bez vyjímky absence dítěte, jež za kalendářní měsíc činí:

Délka pobytu Cena za měsíc bez stravného
s potvrzením o pozici na trhu
práce jednoho z rodičů
Cena za měsíc bez stravného 
od 1.9.2019
s potvrzením o pozici 
na trhu
práce jednoho z rodičů
1 den v týdnu 1.350 Kč 1.500 Kč
2 dny v týdnu 2.000 Kč 2.500 Kč
3 dny v týdnu 3.250 Kč 3.500 Kč
4 dny v týdnu 3.900 Kč 4.500 Kč
5 dní v týdnu 4.500 Kč 5.000 Kč

V Dětské skupině je možné objednat i extra den za 400 Kč plus stravné.

  • Páteční joga extra 600 Kč  / čtvrtletí -   se slovní  zásobou  AJ 
  • čtvrteční tenis extra 600 Kč / čtvrtletí -  se slovní  zásobou  AJ 

Telefon na provoznu DS - chůvy: 723216759

Stravné pro děti od dvou let - s účinností od 1.9.2018
Dopolední svačina                                             19Kč
Oběd                                                                35Kč
Odpolední svačina                                             19Kč
Děti, které jsou mladší než 2 roky, si nosí vlastní oběd.

Jednorazový roční příspěvek na extra aktivity 
Halloween oběd, parade, dýně ......... 140Kč
Diwalli samples of indian food ............ 100Kč
Thanksgiving oběd ...........................  60Kč
Christmas   ......................................  200Kč
Easter  ............................................  170Kč
Teddy Bear Picnic  ..........................     100Kč
Projektový  sešit    .............................. 30Kč
Celkem                                             800Kč

 

Přihláška 

Do naší Dětské skupiny se můžete přihlásit na: cestazpet.webooker.eu/Activities
--------------------------------------------------------------------------------
1. Dokumenty nutné k přijetí dítěte do Dětské skupiny

Žádost o přijetí dítěte do DS (5).pdf (655082)
Smlouva pece o dite v DS 2018-2019.pdf (239675)
Vyjádření lékaře o zdravotní stavu (2).pdf (590035)
Evidenční list dítěte v DS (4).docx (43044)

2. Dokumenty nutné k získání dotované ceny
Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce.pdf (281914)
OSVC_žádost_o_potvrzeni_z_CSSZ.doc (202240)

3. GDPR 

GDPR_projekt DS.pdf (265794)

Informovaný souhlas .pdf (171917)

GDPR souhlas o zpracování zmocněnce k vyzvednutí dítěte.pdf (123065)

4.  Ostatní dokumenty 

Formulář-Potvrzení-o-úhradě-školkovného-2018 Fin (4).pdf (154005)

žádost leto DS prázdninový provoz .pdf (631955)

Provozní řád rekreačního bazénu.pdf (207,8 kB)

Změnový list Docházky.docx (28372)

 

 

 

Přihlásit se můžete na:    cestazpet.webooker.eu/Activities