CENÍK 

Pod ceníkem naleznete všechny potřebné dokumenty k zápisu do naší Dětské skupiny EMC Lány. 

Všechny dokumenty související s přijímáním dítěte do Dětské skupiny EMC Lány je třeba dodat před nástupem dítěte do skupiny nebo nejpozději v den jeho nástupu.

Úhrada nákladů - příspěvek  rodičem dítěte do věku tří let s překryvem do 31/08 po třetích narozeninách. 

 Příspěvek dětské skupiny je rozpočítán do měsíčních příspěvků,  dle provozního rozpisu a bez vyjímky absence dítěte, jež za kalendářní měsíc činí:

Ceník platný od 1.9.2022

  Cena za kalendářní měsíc pro děti do dovršení 3 let věku do 31.08. daného roku, v případě dosažení 3 let během škoního roku se cena pro daný školní rok nemění.  Cena za kalendářní měsíc pro děti tří let a více  po 31.8.222  
1 den v týdnu  1600Kč 2600  
2 dny v týdnu 2600 4600  
3 dny v týdnu  3600 7600  
4 den v týdnu  4000 8000  
5 dnů v týdnu  4000 8000  

Sourozenci  od tří dnů a výše platí za měsíc 2.600Kč, plus stravné. 

V Dětské skupině je možné objednat i extra den za 400 Kč plus stravné.

Stravné pro děti od dvou let - s účinností od 1.9.2021

Dopolední svačina                                             20Kč
Oběd                                                               35Kč
Odpolední svačina                                             20Kč

Děti, které jsou mladší než 2 roky, si nosí vlastní STRAVU. 

Obědy v letních měsících -  červen  a srpen  -  jsou účtovány v hodnotě spolupracujiciho dodavatele a  mohou se výrazně lišit. 

 

Do naší Dětské skupiny se můžete přihlásit na: cestazpet.webooker.eu/Activities
--------------------------------------------------------------------------------
1. Dokumenty nutné k přijetí dítěte do Dětské skupiny

Evidenční list dítěte v DS Lány EMC.pdf (153181)

Vyjádření lékaře o zdravotní stavu DS Lány EMC.pdf (114789)

Zadost ditete do DS Lány EMC .pdf (210018)

smlouva péče o dítě DS .pdf (281544)

Osobni informace o dítěti .pdf (350754)

2.  Potvrzení o postavení na trhu práce
Zákonný zástupce navštěvující rekvalifikační kurz.docx (17924)

Zákonný zástupce veden v evidenci UP.docx (24951)

Zákonný zástupce veden v evidenci osoby samostatne vydelecne cinne.docx (23048)

Zákonný zástupce zaměstnán na smlouvu.docx (17943)
 

3. GDPR 

GDPR DS 2022.pdf (270188)

INFORMOVANÝ SOUHLAS DS (1).docx (48097)

 

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉ SKUPINY

Provozní řád DS Lány EMC.pdf (464346)

 

 

 

 

 

 

Přihlásit se můžete na:    cestazpet.webooker.eu/Activities