CENÍK 

Pod ceníkem naleznete všechny potřebné dokumenty k zápisu do naší Dětské skupiny EMC Lány. 

Všechny dokumenty související s přijímáním dítěte do Dětské skupiny EMC Lány je třeba dodat před nástupem dítěte do skupiny nebo nejpozději v den jeho nástupu.

Příspěvek dětské skupiny je rozpočítán do měsíčních příspěvků,  dle provozního rozpisu a bez výjimky absence dítěte, jež za kalendářní měsíc činí:

Ceník platný od 1.9.2023  - Tel : 602482412

  Cena za kalendářní měsíc pro děti, kterým byly 31.8.2023 tři roky a méně. Cena za kalendářní měsíc pro děti, kterým byly 1. 9. 2023 tři roky a více.
1 den v týdnu  1.700 Kč 2.200 
2 dny v týdnu 2.700  4.800 
3 dny v týdnu  3.700  7.800 
4 den v týdnu  4.100  8.200 
5 dnů v týdnu 

Extra den 
4.200


400Kč +strava
8.400 


550Kč + strava 

 

Stravné pro děti od dvou let - s účinností od 1.7.2023

Dopolední svačina                                             20 Kč
Oběd                                                                 45 Kč
Odpolední svačina                                             20 Kč

Obědy v letních měsících -  červenec  a srpen  -  jsou účtovány v hodnotě spolupracujícího dodavatele a  mohou se lišit. 

 


--------------------------------------------------------------------------------
1. Dokumenty nutné k přijetí dítěte do Dětské skupiny

Evidenční list dítěte v DS Lány EMC.pdf (153181)

Vyjádření lékaře o zdravotní stavu DS Lány EMC.pdf (114789)

smlouva péče o dítě DS (1).pdf (281924)

Zadost ditete do DS Lány EMC .pdf (210018)

Osobni informace o dítěti .pdf (350754)

2.  Potvrzení o postavení na trhu práce
Zákonný zástupce navštěvující rekvalifikační kurz.docx (17924)

Zákonný zástupce veden v evidenci UP.docx (24951)

Zákonný zástupce veden v evidenci osoby samostatne vydelecne cinne.docx (23048)

Zákonný zástupce zaměstnán na smlouvu.docx (17943)
 

3. GDPR 

GDPR DS 2022.pdf (270188)

INFORMOVANÝ SOUHLAS DS (1).docx (48097)

 

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉ SKUPINY

Provozní řád DS Lány EMC.pdf (464346)

 

 

 

 

 

 

Přihlásit se můžete na:    cestazpet.webooker.eu/Activities