CENÍK 

Pod ceníkem naleznete všechny potřebné dokumenty k zápisu do naší Dětské skupiny. Všechny dokumenty související s přijímáním dítěte do Dětské skupiny je třeba dodat před nástupem dítěte do skupiny nebo nejpozději v den jeho nástupu.

Roční úplata dětské skupiny je rozpočítána do měsíční úplaty dle provozního rozpisu a bez vyjímky absence dítěte, jež za kalendářní měsíc činí:

Délka pobytu  
Cena za měsíc bez stravného 
od 1. 9. 2019
s potvrzením o pozici na trhu práce 
jednoho z rodičů
Cena za měsíc bez stravného 
od 1. 9. 2020
s potvrzením o pozici na trhu práce 
jednoho z rodičů
1 den v týdnu   1.500 Kč 1.550 Kč
2 dny v týdnu   2.500 Kč 2.550 Kč
3 dny v týdnu   3.500 Kč 3.550 Kč
4 dny v týdnu   4.500 Kč 4.550 Kč
5 dní v týdnu   5.000 Kč 5.400 Kč 
 cetna stravy u celotýdenní  docházky 

V Dětské skupině je možné objednat i extra den za 400 Kč plus stravné.

Noční hlídání  z patku na sobotu a ze soboty na neděli od 18:00 do 9:00.

Cena : 990,- Kč za noc za ditě včetně snídaně a lehké večeře. 

 

Tel. č. na provoznu DS - chůvy: 723 216 759

Stravné pro děti od dvou let - s účinností od 1.9.2018

Dopolední svačina                                             19Kč
Oběd                                                               35Kč
Odpolední svačina                                             19Kč

Děti, které jsou mladší než 2 roky, si nosí vlastní STRAVU. 

Obedy v letních měsících -  červen  a srpen  -  jsou účtovány v hodnotě 41Kč - jiný dodavatel.

Jednorazový roční příspěvek na extra aktivity 2019/2020

Projektový  sešit    ..............................     20 Kč

Velikonoce    ........................................    80 Kč

Vánoce           ......................................   100 Kč

Výlet v červnu oslava den dětí   ............    100 Kč

 

Přihláška 

Do naší Dětské skupiny se můžete přihlásit na: cestazpet.webooker.eu/Activities
--------------------------------------------------------------------------------
1. Dokumenty nutné k přijetí dítěte do Dětské skupiny

Žádost o přijetí dítěte do DS (5).pdf (655082)
 Smlouva o péče o dítě 2019-2020.pdf (308007)
Vyjádření lékaře o zdravotní stavu (2).pdf (590035)
Evidenční list dítěte v DS (4).docx (43044)

2. Dokumenty nutné k získání dotované ceny
Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce.pdf (281914)
OSVC_žádost_o_potvrzeni_z_CSSZ.doc (202240)

3. GDPR 

GDPR_projekt DS.pdf (265794)

Informovaný souhlas .pdf (171917)

GDPR souhlas o zpracování zmocněnce k vyzvednutí dítěte.pdf (123065)

5. Prohlášení COVID 19

příloha_čestné_prohlášení (1) COVID.pdf (268,8 kB)Ceník a přihláška

 

Provozní řád rekreačního bazénu.pdf (207,8 kB)

Změnový list Docházky.docx (28372)

 

 

 

Přihlásit se můžete na:    cestazpet.webooker.eu/Activities