Tip - preventivní vyšetření zraku

31.01.2019 16:07

Preventivní vyšetření zraku dětí přístrojem Plusoptix

Proces vidění lze rozdělit na dvě části, a sice na přijetí obrazu očima a přenos do zrakového centra v mozku. Souhru mezi očima a mozkem musí novorozenci nacvičit, aby správně fungovalo nervové spojení mezi očima, zrakovým centrem a oční motorikou. Z tohoto důvodu je první rok dítěte nejdůležitější pro správný vývoj binokulárního vidění - tedy vidění oběma očima. Výskyt očního onemocnění v tomto věku vede k nenapravitelným chybám ve vývoji vidění. Oči a mozek nejsou správně secvičeny a dítě nikdy nedosáhne optimálních zrakových schopností, což vede ke slabozrakosti nebo tupozrakosti. Tupozrakost je zhoršení zrakové ostrosti jednoho oka, které je způsobené nedostatečnou zrakovou stimulací v kritickém období vývoje vidění, obvykle bez na první pohled zřetelné oční vady.

V mnohých případech je velmi těžké rozpoznat počínající tupozrakost a postižení se dlouhou dobu může vyvíjet zcela bez příznaků, zvláště u malých dětí, kde nelze ve snaze o přesné vyšetření počítat s jejich spoluprací. Normální vyšetření zraku lze provést teprve ve chvíli, kdy dítě umí mluvit. Tato vyšetření navíc nemusí refrakční vady spolehlivě odhalit. Diagnóza tupozrakosti tak rodiče mnohdy překvapí až při zahájení školní docházky, kdy je již pravděpodobnost na vyléčení velmi malá.

Plusoptix S09 je určený k preventivnímu, screeningovému záchytu refrakčních vad u dětí v rizikovém období, tj. ve věku od 6 měsíců do 3 let

Měření je rychlé, binokulární (měří obě oči zároveň), neinvazivní (není potřeba aplikovat oční kapky), bezkontaktní (vyšetření probíhá ze vzdálenosti 1m)

Pokud není tupozrakost léčena včas vzniká závažný zrakový problém. Je narušeno prostorové vidění dítěte.