Dětská skupina Lány EMC - roční plán

27.08.2023 17:22

Roční plán aktivit 2023/2024

Září

-          Adaptace skupiny           

-          Seznamujeme se s kamarády

-          Vzájemné dorozumívání

-          Poznáváme náš les

-          Sběr přírodnin – výroba mraveniště

Říjen

-          6.10.2023 od 8:15 Hrátky s hudbou

-          Buďme zdraví

-          Slavíme Halloween – výroba dýňového skřítka

-          25.10.2023 – Halloweenská party – masky s sebou

-          26. – 27. 10.2023 – podzimní prázdniny

Listopad

-          Podzimní čarování

-          Barvy podzimu

-          Podzimní strom

-          Sběr listů a tvoření z nich

-          Chystání zvířátek na zimu

Prosinec

-          1.12.2023 od 9:00 – Loutkové divadélko – Zimní radovánky s veverkou Zrzečkou

-          Adventní čas – vyrábíme vánoční ozdoby

-          4.12.2023 – Vánoční focení

-          5.12.2023 – Přijde k nám Mikuláš

-          Vůně Vánoc – pečeme perníčky

-          23.12.2023 – 2.1.2024 – vánoční prázdniny

Leden

-          Zima kolem nás

-          Zimní oblečení

-          Pomáháme zvířátkům v zimě – výroba krmítka pro ptáčky

Únor

-          Zimní radovánky

-          Masopust – vyrábíme masky

-          16.2.2023 – maškarní

-          19.-25.2.2024 – jarní prázdniny

 

 

 

;Březen

-          Voláme jaro

-          Environmentální výchova – velikonoční osení, sázení semínek

-          Velikonoční tvoření

-          28.3. – 1.4.2024 – velikonoční prázdniny

Duben

-          Jaro na zahrádce – poznáváme jarní kytičky

-          Pečujeme o naši planetu

-          22.4.2024 – Den Země

-          30.4.2024 – Rej čarodějnic

Květen

-          Naše maminka – tvoříme s láskou

-          Den matek

-          Domácí zvířátka a jejich mláďátka

-          20.5.2024 – Divadélko – Lvíček a bolavý zub

Červen

-          1.6.2024 – Den dětí

-          Náš tatínek

-          Den otců

-          Výlet do ZOO

-          28.6.2024 – Zahradní party