Adaptace a zvykání na předškolské zařízení

16.09.2015 09:27

Zahájení docházky dítěte do předškolního vzdělávacího zařízení péče o dítě  může být náročné, ale my se snažíme tuto změnu ulehčit postupnou adaptací na nové prostředí a nový režim.

Každé dítě může reagovat jinak, a proto budeme ke každému také tak přistupovat. Podle reakce při nástupu se s rodiči domluvíme na dalším postupu, tzn. jak dlouho zůstane první den - 30 min., hodinu apod.

Vždy se domluvíme, jak to bude vypadat další docházkový den. Postupně děti zůstávají na svačinu, oběd, na spaní.

Vyhraďte si na zvykání dostatek času. Některým rodičům se zdá, že když dítě nepláče první den, může pak v EMC zůstat neomezenou dobu. Nedělejte předčasné závěry!
Víme, co děláme a je to ku prospěchu Vašich dětí. Adaptační doba pomáhá odstraňovat strach z nového prostředí a lidí. Čím déle a pozvolněji si děti zvykají, tím lepší je to pro jejich psychiku. Obvyklá doba adaptace trvá 3-4 týdnů. Uspořádejte si průběh dne tak, aby jste nebyli v časové tísni!
Počítejte s tím, že po delší pauze, po nemoci, po víkendu si bude dítě opět zvykat. Proto je nejlepší pravidelná docházka.

Nástup do EMC je změnou v dosavadním životě dítěte, ale na novou situaci se musí adaptovat také rodiče. Zejména maminky odcházejí se strachem, jak to jejich dítě zvládne. Začátky nebývají snadné a ranní loučení občas bývá malou tragédií. Tyto chvíle nejsou snadné ani pro nás . Dítě pláče, drží se maminky a snaží se maximálně prodloužit dobu loučení. V tomto případě jde rodič první den do třídy spolu s dítětem, prohlédnou si ji, pohrají si a rodič na chvíli odchází, nebo odejdou společně. Další dny již loučení neprodlužujte. Ubližujete tím dítěti i sobě. Rozlučte se s dítětem v šatně a mezi dveřmi ho předejte do náruče jedné z nás a odejděte. Některé děti jinak než pláčem na novou situaci reagovat neumí. Ten také může pomoci odbourat napětí. Většina dětí si časem zvykne a jsou v EMC spokojené.

Pakliže budete mít obavy, dotazy, promluvte si s námi..

Vzájemná komunikace je hned od začátku velmi důležitá.

Těšíme se na vás.