Léto plné her příměstské tábory 2022 s angličtinou

Táborové, kreativní a sportovní aktivity, angličtina hrou, rodinné zázemí u lesa, děti tráví většinu času v přírodě, vhodné od 6 do 15 let věku, děti jsou rozděleny do skupin dle věku a schopnosti komunikovat v anglickém jazyce. Rodilý mluvčí. 

Summer Day Camps 2022

Our camps are designed to learn English the fun way by combining quality language training with exciting and adventurous activities. Experience a really cool summer for everyone aged 6 – 15 years old. With lots of sport, fun and English. Language lessons in small groups combined with holiday fun and native speakers give you the confidence to effortlessly apply the new language.

Termíny a témata:

Příměstský jazykový tábor je organizován a veden s důrazem na slovní zásobu a gramatické vazby v anglickém jazyce.  

Testování COVID 19 : 

Aktuální informace ohledně testování dětí na příměstském táboře: Bude doplněno 

Termíny : 

11/07/2022 - 15/07/2022 -  Sherlock Holmes 
18/07/2022 -  22/07/2022 - Stroj času 
15/08/2022 - 19/08/2022  - Harry Potter 
22/08/2022 - 26/08/2022  - Pevnost Boyard 
 

Cena:

Pobyt:  2.600,- Kč týden 
Stravné: 550,-Kč týden 
Výlet :  150,- Kč
 

Příprava do školy : 

29/08/2022 - 31/08/2022 - příprava do školy 

tři dny - 9:00 - 12:00 - cena  450,- Kč/den 

 

Otevírací doba:

PO - PÁ  7:30 do 16:00  - hlavní program od 9:00 do 15:30

Jídelníček: 

Bude doplněn 

Přihláška a smlouva:

 

 

zaslat na:  info@anglictinaprakticky.cz  a nebo poštou na Cesta zpět z.s. Lesní 199, Lány, 270 61

Stornovací poplatky:

40% z celkové částky při odhlášení 30 a více dnů před prvním dnem tábora;

50 % z celkové částky při odhlášení 29-7 dnů před prvním dnem tábora;

75 % z celkové částky při odhlášení 7-1 den před prvním dnem tábora;

100 % z celkové částky při odhlášení v den nástupu na tábor nebo jeho průběhu;

V případě, že bude na místo zařazen náhradník, bude částka vrácena v plné výši.

Instrukce co s sebou 

 

Asi přemýšlíte co si máte vzít s sebou?

Připravili jsme Vám základní seznam doporučených věcí:

- Vhodné a pohodlné oblečení.
- Plavky, ručník, opalovací krém .
- Batoh na výlet.
- Láhev na vodu.
- Repelent.
- Kšiltovka , Přezuvky.

-  Hudební nástroj / pokud nějaký máte /. 

- Poznámkový blok / sešit dle svého uvážení. 

- Dobrou náladu a přátelského ducha.

- Mobilní telefony prosím nechávat na vlastní zodpovědnost v batůžku.

- Prosíme,  nenoste žádné další případné cennosti. Odpovědnost za ně nesete vy.

Několik informací pro rodiče:


Každý den / pondělí až pátek / začínáme v 9:00 v pondělí, příchod je možný od 7:30 do 9:00,  konec denních aktivit je v 15:30 - 16:00.  

Stravování oběda je zajištěno dodavatelsky a svačiny si budeme připravovat  sami. 

Podmínkou nástupu na tábor je odevzdání Bezinfekčnosti, která nesmí být starší jednoho dne. 


POTVRZENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE
 

Jméno a příjmení dítěte: ______________________________________________


Datum narození: ______________________________________________


Adresa: ______________________________________________


Prohlašují, že dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a okresní
hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že by
v posledním týdnu přišlo mé dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.
Jsem si vědom/a právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo
nepravdivé.
 

V _____________ dne ________________

 ___________________________________
 

Podpis zákonných zástupců v den odjezdu dítěte na tábor
Potvrzení o bezinfekčnosti nesmí být starší déle než 1 den.

 

Dále prosíme o odevzdání Smlouvy, a to nejpozději v den nástupu včetně kopie kartičky pojištěnce.

 

Tak snad jsem na nic nezapomněla.

  Těší se na Vás Stáňa, Thomas, Oscar  Pavla