Upřesnění cen v EMC

08.09.2015 09:51

Cena EMC je kalkulována za celé období docházky, tzn. od 07.09.2015 do 30.06.2016 a je rovnoměrně rozpočítána do
měsíční úplaty bez výjimky spadajících svátků;

Počet dní v týdnu Cena/měsíc
bez stravného
1 1 350 Kč
2 2 700 Kč
3 4 050 Kč
4 5 100 Kč
5 6 000 Kč

Stravné počítáme 50 Kč/den.

V rámci našich služeb je možné zakoupit tzv. EXTRA DEN za 350 Kč (stravné počítáme zvlášť a činí 50,-Kč).

Zpět