Něco z gramatiky

15.10.2015 10:04

Zde si můžete stáhnout seznam nepravidelných sloves a  pravidla používání budoucího šasu prostého či průběhového. Dále je tu i přehledný popis časových vět.

Nepravidelná slovesa - Irregular verbs.pdf

Čas budoucí prostý a průběhový.pdf

Časové věty.pdf

Zpět