Něco z médií ....

24/06/2015 12:52

Přečtěte si zajímavý članek BBC www.bbc.com/news/uk-scotland-glasgow-west-19109883

Back